Jaanuar

Uudised


Jaanuari jooksul koolis igasse klassi paigaldatakse projektorid, mis võimaldab luua pildirida ja kasutada seda tulemuslikult õppeprotsessis. Nüüd on olemas võimalus pakkuda õpilastele erinevaid ülesandeid ja esitlusi, vaadata slaide ja videot, õppefilme ja isegi keemia või füüsika katseid suurelt ekraanilt. Kahtlemata digitehnoloogiad mitmekesistavad õppeprotsessi, muudavad seda ilmekamaks ja huvitavamaks, avanevad uued võimalused nii õpetajatel kui ka õpilastel. „Gümnaasium tänab sponsorit, kes on aidanud soetada vajaliku tehnika“ – nendib gümnaasiumi direktor Tatjana Babanskaja.