Uudised

Uudised

AMETLIK TEADE

Alates 1.septembrist 2019 muutub Narva Õigeusu Humanitaarkooli ametlik nimetus Narva Õigeusu Gümnaasiumiks. Alus: HTM ministri 03.08.2019.a käskkiri nr 1.1-2/19/227.

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill


04.03.2019