Uudised

TERE TULEMAST!


 

UUS RUBRIIK: Saage tuttavaks! Meie õpetajad!

Video meie gümnaasiumist

Koolielu kajastused meediasUUDISED

Uudiste arhiiv:


  -
Jaanuar - September 2022 a.
  -
Jaanuar - September 2021 a.
  -
Jaanuar - September 2020 a.
  -
Jaanuar - September 2019 a.

 

FEEBRUAR

Jagame Tenerifel omandatud kogemusi

3. veebruaril toimus meie gümnaasiumis linnaseminar “Permakultuur: kas oleme selleks valmis?” (Erasmus + programmi raames toimunud projekti tulemuste põhjal).
Koolimeeskond tutvustas kuidas projekt kulges: tee projekti ideest kuni selle teostuseni. Administratsioon ja õpetajad rääkisid põnevast ja muljetavaldavast koolitusest Tenerifel, jagasid oma kogemusi projektipäevadest ja klassivälistest tegevustest, koostööst partneritega, kaasaegsete keskkonnateadlikkust kujundavate õppemeetodite kasutamisest.
Linna õpetajatele pakuti põnevaid meistriklasse ja linna koolide gümnasistidel oli võimalus panna end proovile huvitavas mängus.


Koolistipendiumid anti välja Narva Õigeusu gümnaasiumis

Narva Õigeusu Gümnaasiumi juhatus asutas 2021. aasta sügisel häid õpitulemusi saavutanud gümnasistide ergutamiseks stipendiumifondi: 50 eurot kuus suurepärase ja 25 eurot hea õpiedukuse eest.
Ja nüüd on 2022-2023 õppeaasta esimese poolaasta tulemused kokku võetud: 27. jaanuaril jagati väärikatele gümnaasiumiastme õpilastele rahaline toetus - suurepärastele õpilastele summas 250 eurot ja neljadele ja viitele õpivatele õpilastele 125 eurot.
Selle juhatuse algatuse taga on soov toetada võimekaid ja usinaid õpilasi, kes mõistavad hariduse tähtsust ning vajadust olla nõutud ja kasulikud oma linnale, oma riigile.
Õnneks ei kao haritus ja hariduse tähtsus kuhugi. Tulevik kuulub neile, kes on võimelised pidevalt õppima ja olema valmis elukestvaks õppeks.


JAANUAR

Hüvasti, aabits, alguste alguse raamat!

Esimese klassi õpilaste pidu Hüvasti Aabits toimus 30. jaanuaril Õigeusu gümnaasiumi aulas.
Esimese klassi õpilased näitasid, et nad on palju õppinud: tunnevad tähti ja nende omadusi, oskavad lugeda, mõistatusi lahendada, on tuttavad muinasjuttudega ja mis kõige tähtsam – õpitakse olema sõbralik.
Lapsed osalesid väljapakutud konkurssidel ja laulude laulmisel.
Ja millise uhkusega võeti vastu diplomid, mis tõendavad, et aabitsa õppimise etapp on läbitud!
Täname meeldiva peo eest 1. klassi klassijuhatajat L.Legotinat, muusikaõpetajat N.Bogdanovat, lapsevanemaid ja õpilasesindust!


Presidendi esseekonkurss teemal "Mis on vabadus?"

2022. aasta detsembris välja kuulutatud presidendi esseevõistlusel teemal “Mis on vabadus?” osalesid Õigeusu Gümnaasiumi õpilased.
Topeltmeeldiv on, et võitjate sekka jõudis 11. klassi õpilane Anna Baikova (konkursile saadeti kolmkümmend tööd).
Anna saab auhinnaks turismireisi Stockholmi.
Palju õnne!18.11.2022