Uudised

Uudised


TEADE 

13.03.2020

Õpetajad, õpilased, lapsevanemad!
Eesti valitsuse ja haridus- ja teadusministri korralduse alusel teatame, et 
1. Alates 16.mätsist 2020.a Narva Õigeusu Gümnaasium sulgeb oma uksed ja läheb üle ditstantsõppele (koduõppele).  
2. Õppetöö toimub kodus vastavalt eKoolis ja kooli veebilehel olevale tunniplaanile: www.narvaog.eu
3. Õppetöö korraldamiseks kasutatakse erinevaid vorme ja viise: videotunnid, Viber, WhatsApp ja Skype. Tunni korraldamise viis märgistatakse tunniplaanis.
4. Kodutöö antakse eKoolis, tagasiside saadakse e-maili kaudu. Õpetajate e-maili aadressid on kättesaadavad kooli veebilehel https://www.narvaog.eu/text/opetajad-109/. Õpetajate ametlikud e – mailid: nimi.perekonnami@narvaog.eu, nimi tuleb kirjutada ladina (eesti) tähestikus.  
5. E-posti kasutamisega tekkinud küsimuste või probleemide korral pöörduge informaatika õpetaja poole aadressil  Pavel.Kodotsigov@narvaog.eu 
6. Õpetajad ja koolitöötajad jätkavad tööd esmaspäeval oma töökohal.

PALVE: Lugupeetud lapsevanemad, palume tagada oma lapsele liigipääs internetile ja eKooli distantsõppes osalemiseks. 

Koolijuhtkond


VASTUVÕTT 1. KLASSI ÕPPEAASTAKS 2020/2021

1.kl ja 10.kl vastuvõtu avaldused ja muud dokumendid esitatakse ainult e-posti teel. Vanemad ega muud kolmandad isikud ei tohi koolimajja siseneda.

Narva Õigeusu Gümnaasium alustab õpilaste vastuvõttu 1. klassi 2020./2021. õppeaastaks.
Dokumente võetakse vastu  kooli administratsiooni kabinetis tööpäeviti kella 9.00 – 16.00
 (I. Grafovi tn 4, Narva, kab. 302) alates 15. veebruarist k.a.

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem (seaduslik esindaja)  alljärgnevad dokumendid:

  • lapsevanema või seadusliku esindaja vormikohane taotlus, taotluse vorm on kättesaadav kooli kodulehelt: TAOTLUS või kooli õppejuhilt kohapeal;
  • Taotlust on võimalik saata ka digiallkirjastatuna e-postile: direktor@narvaog.eu.
  • lapsevanema isikut tõendav dokument (originaal ja koopia);
  • lapse sünnitunnistus (originaal ja koopia);
  • perearsti poolt väljastatud õpilase tervisekaart;
  • koolieelse lasteasutuse poolt väljastatud koolivalmiduskaart;
  • 1 lapse foto 3x4 õpilaspiletile;

NB! Kõik koopiad õpilase ja lapsevanema originaaldokumentidest kinnitab kooli direktor või õppejuht.

Lisainfo telefonil  56464517.


NARVA ÕIGEUSU GÜMNAASIUM ALUSTAB ÕPILASTE VASTUVÕTTU KÜMNENDASSE KLASSI 2020.-2021. ÕPPEAASTAKS.

1.kl ja 10.kl vastuvõtu avaldused ja muud dokumendid esitatakse ainult e-posti teel. Vanemad ega muud kolmandad isikud ei tohi koolimajja siseneda.

Narva Õigeusu Gümnaasium alustab õpilaste vastuvõttu 10. klassi 2020/2021. õppeaastaks. Avalduste vastuvõtt toimub pärast matemaatika ja funktsionaalse lugemise testi sooritamist. Test toimub 28.aprillil kella 15.30 kuni 17.00 aadressil Grafovi tn 4, Narva. Kaasa palume võtta isikut tunnistav dokument.

Testimisele saab registreeruda meiliaadressil Irina.Bahramova@narvaog.eu kuni 27. aprillini 2020.

Narva Õigeusu Gümnaasiumis pakub õppetöö 1. kuni 12. klassini. Kooli õppekeeleks on vene keel, kus õpitakse lisaks ka eesti ja inglise keelt.
Kooli õppekava sisaldab usuõpetuse aluseid (õigeusk), mis aitab kaasa õpilaste kõlbelisele kasvatusele.
Kooli eeliseks on väikese õpilaste arvuga klassid (kuni 15 õpilast), mis võimaldab igale õpilasele individuaalselt läheneda.Gümnaasium viib läbi lisavastuvõttu vabadele kohtadele teistes klassides.

Lisainfo:  Nadezda.Ivanova@narvaog.eu; Irina.Bahramova@narvaog.eu või telefonil 5646 4517.

INFO Innove poolt:

EESTI KEELES

• Nõuanded õpilastele: https://www.youtube.com/watch?v=Y5LJB7S7irQ&list=PL6aug3SNwW8wLHEz-YMzHJPU_K9xxbHYk&index=8
• Nõuanded õpetajatele: https://www.youtube.com/watch?v=LUKiRNyf8uo&list=PL6aug3SNwW8wLHEz-YMzHJPU_K9xxbHYk&index=3 
• Nõuanded vanematele: https://www.youtube.com/watch?v=xNP5Qii5ReQ&list=PL6aug3SNwW8wLHEz-YMzHJPU_K9xxbHYk&index=5
• Lapsevanema levinud mured ja julgustavad vastused: https://www.youtube.com/watch?v=GOjT20wFkXI&list=PL6aug3SNwW8wLHEz-YMzHJPU_K9xxbHYk&index=11

Uudiste arhiiv:
  - Veebruar 2020
  - Jaanuar 2020
  -
Jaanuar - September 2019 a.

Alates 16.märtsist Narva Õigeusu Gümnaasium läks üle distantsõppele

Kõik tunnid toimuvad tunniplaani kohaselt onlines. Tundide läbiviimiseks kasutab kool erinevaid suhtluskanaleid: eKooli, e – posti, Skype. Hetkel eelistus on antud Skype keskkonnale, mis võimaldab silmside ja otsest kontakti õpilastega.
Järk – järgult võetakse kasutusele ka teised e – keskkonnad, sellised nagu Zoom, classroom, Hangouts, Learningapps, Miksike. Üha rohkem õpetajaid ühineb tasuta Opiqu keskkonnaga
Meeldiv tõdeda, et peaaegu kõik õpilased said edukalt hakkama distantsõppega ning kooliõppekava omandamine läheb sujuvalt, mis annab lootuse lõpetada kooliaasta 5.juuniks.


18.02.2020