Uudised

Uudised

AMETLIK TEADE

Alates 1.septembrist 2019 muutub Narva Õigeusu Humanitaarkooli ametlik nimetus Narva Õigeusu Gümnaasiumiks. Alus: HTM ministri 03.08.2019.a käskkiri nr 1.1-2/19/227.


VASTUVÕTT 1. KLASSI ÕPPEAASTAKS 2019/2020.  

Narva Õigeusu humanitaarkool alustab õpilaste vastuvõttu 1. klassi 2019./2020. õppeaastaks.
Dokumente võetakse vastu  kooli administratsiooni kabinetis tööpäeviti kella 9.00 – 16.00
(I. Grafovi tn 4, Narva, II korrus) alates 15.veebruarist kuni 30. juunini k.a.

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem (seaduslik esindaja)  alljärgnevad dokumendid:

  • lapsevanema või seadusliku esindaja vormikohane taotlus (taotluse vorm on kättesaadav kooli kodulehelt või kooli õppejuhilt kohapeal );
    Taotlust on võimalik saata ka digiallkirjastatuna e-postile: direktor@narvaohk.eu.
  • lapsevanema isikut tõendav dokument;  
  • lapse sünnitunnistus (originaal ja koopia);
  • lapse elukoha tõend (rahvastikuregistri väljavõte);
  • perearsti poolt väljastatud õpilase tervisekaart;
  • koolieelse lasteasutuse poolt väljastatud koolivalmiduskaart;
  • 1 lapse foto 3x4 õpilaspiletile;

NB! Kõik koopiad õpilase ja lapsevanema originaaldokumentidest kinnitab kooli direktor või õppejuht .
Lisainfo telefonil : 56464517

NARVA ÕIGEUSU HUMANITAARKOOL ALUSTAB ÕPILASTE VASTUVÕTTU KÜMNENDASSE KLASSI 2019.-2020. ÕPPEAASTAKS.

Narva Õigeusu Humanitaarkool alustab õpilaste vastuvõttu 10. klassi 2019/2020. õppeaastaks. Avalduste vastuvõtt toimub pärast matemaatika ja eesti testi sooritamist. Test toimub 26. juunil kella 10.00 kuni 12.00 aadressil Graffovi tn 4, Narva. Kaasa palume võtta isikut tunnistav dokument.
Testimisele saab registreeruda meiliaadressil direktor@narvaohk.eu või telefonil 56 464 517.
Narva Õigeusu Humanitaarkoolis pakub õppetöö 1. kuni 12. klassini. Kooli õppekeeleks on vene keel, kus õpitakse lisaks ka eesti ja inglise keelt.
Kooli õppekava sisaldab usuõpetuse aluseid (õigeusk), mis aitab kaasa õpilaste kõlbelisele kasvatusele.
Kooli eeliseks on väikese õpilaste arvuga klassid (kuni 15 õpilast), mis võimaldab igale õpilasele individuaalselt läheneda.


Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill


04.03.2019