Uudised

TERE TULEMAST!


 

UUS RUBRIIK: Saage tuttavaks! Meie õpetajad!

Video meie gümnaasiumist

Koolielu kajastused meediasUUDISED

Uudiste arhiiv:


  -
Jaanuar 2023
  -
Jaanuar - September 2022 a.
  -
Jaanuar - September 2021 a.
  -
Jaanuar - September 2020 a.
  -
Jaanuar - September 2019 a.

 


NARVA ÕIGEUSU GÜMNAASIUMIS ALGAB VASTUVÕTT 1. KLASSI 2023. – 2024. ÕPPEAASTAKS


Erakoliseaduse §15 alusel Narva Õigeusu Gümnaasiumis 1.-9. kl õppekeel on vene keel,
10.- 12. kl. osa aineid õpetatakse eesti keeles. Õppetöö toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumi õppekavale, erilist tähelepanu pööratakse eesti ja inglise keele õpetamisele. Kooli õppekava sisaldab õigeusu komponenti, mis aitab kaasa õpilaste vaimsele kasvatusele. Meie kooli eeliseks on väike õpilaste arv klassis (kuni 12 inimest), mis võimaldab individuaalset lähenemist ja aitab luua sõbraliku perekondliku õhkkonna.

Lastega töötavad tulevase 1.klassi klassiõpetaja – Inna Mištšenko ja eesti ja inglise õpetaja – Viktoria Vassiljeva. Teid ootavad kogenud ja andekad õpetajad, kes valdavad kaasaegseid õpilaskeskseid õpetamismeetodeid.

1.KLASSI AVALDUSTE VASTUVÕTT algab 15.märtsist (aadressil: Grafovi/Madise tn 4) tööpäeviti (esmaspäev – reede), kella 9.00 – 15.00 kooli kantseleis (kab 302) või digitaalselt e-postil direktor@narvaog.eu

Kooli vastuvõtmiseks 1.klassi esitab vanem (või lapse seaduslik esindaja) järgmised dokumendid:

 • taotlus; taotlust saab täita kooli kantseleis kohapeal või alla laadida vorm kooli veebilehelt taotlus 1.klassi vastuvõtmiseks;
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
 • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist;
 • koolivalmiduskaart;
 • 1 foto 3x4.

Dokumente on võimalik esitada digitaalselt. Sel juhul saab digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata aadressile direktor@narvaog.eu

Lisainfo telefonil  +372 5646 4517 või kooli veebilehel www.narvaog.eu/ru/

 

NARVA ÕIGEUSU GÜMNAASIUM KUULUTAB VÄLJA 10., 11., 12. KLASSI ÕPILASTE VASTUVÕTU 2023.-2024. ÕPPEAASTAKS


Taotlusi võetakse vastu alates 3.maist aadressil: Grafovi/Madise tn 4 tööpäeviti (esmaspäevast reedeni), kell 9.00-15.00 gümnaasiumi kantseleis (ruum 302) või digitaalselt e-postil direktor@narvaog.eu . Sisseastuja peab esitama isikut tõendava dokumendi.  

TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE 10. KLASSI toimub põhikooli lõputunnistuse alusel.

Õppetöö gümnaasiumiastmes on korraldatud riikliku õppekava järgi. Pakutavad valikained – projektijuhtimise alused, õigeusu alused, psühholoogia alused, digitaalne ettevõtlus, karjääri planeerimine, riigikaitse, edukas ja tõhus õppimine - aitavad õpilastel olla tööturul konkurentsivõimelised, toime tulla kiiresti muutuvas maailmas ja teha teadlikke valikuid. Klassi väike õpilaste arv (kuni 12 inimest) võimaldab täielikult omandada sügavaid teadmisi ja mitmekülgseid oskusi. Pädevad ja sõbralikud õpetajad toetavad iga õpilase arengut ja aitavad välja tuua õpilaste eripära: https://www.narvaog.eu/text/opetajad-109/
Kool toetab gümnaasiumiõpilasi (10.-12. klass) igakuise stipendiumiga:
suurepärase õppimise eest 50 eurot kuus, hea eest 25 eurot.

Lisainfo: direktor@narvaog.eu või telefonil 5646 4517.

MÄRTS

Keeltenädal Narva Õigeusu Gümnaasiumis

Nagu ütles Voltaire:
“Paljusid keeli osata tähendab ühele lukule paljusid võtmeid omada.”

Traditsiooniliselt toimub meie gümnaasiumis igal aastal keelte nädal.
Tänavu 13.-17.märtsil kavandas võõrkeeleõpetajate meeskond erinevaid tegevusi.
Terve nädala jooksul käisid õpetajad ise ja lapsed “rääkivates” T-särkides. Tingimuseks oli võõrkeelse fraasi tõlke tundmine ja loomulikult pidi fraas olema positiivse tähendusega.
Siin on mõned inspireerivad fraasid: «Kindness is a power», «Today is a great day”, “Today I’m gonna shine”, «Choose youtself”, “Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end” jm.

Niisiis, tegevused.

 • Tõlkijate konkurss. Inglise keele tundides tõlkisid 5.-8. klassi lapsed luuletusi. Parima tõlke preemia pälvis 5. klassi õpilane Jelizaveta Feofanova.
 • “Arva ära täht” Joonistusvõistlustel osalesid 1.-3.klassid. Lastele meeldis väga tähti elustada ja nad said oma kujutlusvõimet täiel rinnal näidata.
 • Fraseologismid eesti ja vene keeles. Võistlus "Leia paariline". Illustratsioonid tegid 7.-8.klassi õpilased. Konkursi võitsid 3.-4.klassi õpilased.
 • 10-12 klassi õpilased lugesid eestikeelseid luuletusi ja jäädvustasid end videole.
 • Muusikalist raadiosaadet “Populaarseimad inglisekeelsed laulud” juhtis 12. klassi õpilane Aleksei Khokhlov.
 • Ühendkuningriigiga tutvumine. Õpilased: Angelina Dorofeeva ja Jaroslava Kolosova viisid inglise keele tundides läbi miniesitlusi 3.-8. klassidele.
 • Viktoriin “Suurbritannia”. Osalesid 3.-8. klassid ja igal klassil oli oma võitja.
 • Kunstitundides joonistasid lapsed valge markeriga mustale taustale Suurbritannia sümboleid.  Päris originaalsed tööd!

Kokkuvõtteks võib julgelt öelda, et nädal oli kaasakiskuv. Õpilased osalesid väga aktiivselt. Ebatavalised loomingulised ülesanded äratasid huvi ja lõid igas osalejas peomeeleolu.

Kevad tuleb!

Kevad on aeg kinkida lilli. Narva Laste Loomemajas on pikaajaline traditsioon korraldada 5-8 klassi õpilastele võistluse "Kevad tuleb!". Narva Õigeusu Gümnaasiumi õpilased esitasid konkursile tugevaid töid, kokku 15 joonistust. Konkursil "Botaaniline joonistus" märgiti õpilase Varvara Malkova kaunist tööd.
Õnnitleme Varvarat!


 

FEEBRUAR

Koolivaheaeg!

6. ja 7. klassi õpilaste liikumisaasta jätkus koolivaheajal jäähalli külastusega. Sellise ürituse idee tuli õpilastelt. Jäähall on väga populaarne ja seal korraldakse perioodiliselt spordipäevi kogu koolile. Huvitav oli jälgida enesekindlalt uiskudel seisvaid poisse, kes kergelt üle jäävälja liuglesid. Vähem huvitavad polnud ka nende liigutused, kes vapralt gravitatsiooniga võitlesid ja tasakaalu püüdsid hoida. Osa õpilastest sattus uiskudele esimest korda ning õnnestunud, kuigi lühike uisutamine tekitas palju emotsioone. Uisutamisõhkkond oli nii sõbralik, et ei saanud muud üle kui rõõmustada: kõik osalejad aitasid ja toetasid üksteist, valmis iga hetk appi tormama ja uisutamise põhitõdesid ette näitama. Tund lendas märkamatult, paljud lahkusid liuväljalt hea tuju ja nähtava naudinguga. Liikumisaasta kogub hoogu ja meie gümnaasium osaleb aktiivselt selle tegevuses.

 

Palju õnne!

21. veebruaril saavutasid Õigeusu gümnaasiumi õpilased (10.-11. klass) linna intellektuaalse viktoriinis "Silmapaistvad isikud Vabadussõjas" teise koha.
Meie võistkonna koosseis: Ivan Gavrilov-10.klass, Elizaveta Gavrilova-10.klass, Nikita Vakhturov-10.klass, Alina Lugina-11.klass.
Lapsed demonstreerisid oma teadmisi ja leidlikkust esitatud küsimustele vastuste leidmisel. Hästi tehtud!


2023. aasta on Eestis kuulutatud liikumisaastaks!

Liikumine on tegevus, mis on seotud meie kõige väärtuslikuma varaga – tervisega.
Koolivaheaeg pole õpetajate jaoks ainult töö, vaid ka liikumisaeg.


Iseseisvuspäeva hommik

24. veebruaril kell 7:00 võtsid Õigeusu gümnaasiumi esindajad osa Eesti Vabariigi iseseisvuse aastapäevale pühendatud riigilipu heiskamise tseremoonial. Hommikul kandis Nikita Vakhturov, kümnenda klassi õpilane, tseremoonial meie gümnaasiumi lippu.


24. veebruar 2023 - Eesti Vabariigi 105. aastapäev

Osaleme Eesti Vabariigi iseseisvuse aastapäevale pühendatud riigilipu heiskamise tseremoonial. Tseremoonia algab 24. veebruaril kell 7:18 Narva linnuse territooriumil. Koguneme kell 7:00 lossi territooriumil meie gümnaasiumi lipuga. Oodatud on kõik Narva Õigeusu Gümnaasiumi pere esindajad.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase tervitus Eesti Vabariigi 105. aastapäeva puhul
https://www.youtube.com/watch?v=-U-aKtN9OP4


Eesti Vabariigi 105. aastapäev

Meie gümnaasiumi tulid ebatavalised külalised: noored kamuflaaživormis, sõjaväekiivrites ja suurte seljakottidega seljas. Ei, koolis ei juhtunud midagi ootamatut. Need on Kaitseliidu Narva malevkonna sõdurid, kes tulid oma tööst rääkima. Nad rääkisid põnevalt lugusid, korraldasid praktilisi tunde, andsid teada, kuidas nende juurde minna ja neilt hädaolukordades oskuslikke tegusid õppida ning loomulikult treenida tugevaks ja vastupidavaks.
See ei olnud igav info sündmustest, vaid meeleolukas ja huvitav kohtumine.Punane raamat: mis see on?

Meie õpilased käisid Keskraamatukogus huvitaval tunnil "Eesti punane raamat. Loomad". Lastele räägiti punase raamatu ajaloost, rollist loodusrikkuse säilimisel. Lapsed tutvusid erinevate riikliku kaitse all olevate Eesti loomamaailma esindajatega ning meetmetega, mida nende arvukuse taastamiseks rakendatakse. Lastele meeldis mõistatuste nuputamine, loomade harjumuste uurimine, mõistatuste lahendamine, teadmiste jagamine ja huvitavate küsimuste esitamine. Tunni lõpus kingiti lastele värviraamat Eesti punasesse raamatusse kantud loomadega


Meie õpilased on tublid!

2. veebruaril 2023 toimus 8. vabariiklik vene keele ja kirjanduse konkurss 5.-8.klassi õpilastele.
Sel õppeaastal on konkursi teemaks “Mida meie vanavanemad ja vanemad lapsepõlves lugesid?”
Meie kooli esindasid 5. klassi õpilased Elizaveta Feofanova ja Aleksandr Šutov, kes valmistasid ette Aleksei Tolstoi raamatu "Kuldvõti ehk Pinocchio seiklused" põhjal, samuti 7. klassi õpilane Margarita Šurmina. Seitsmenda klassi õpilastele pakuti Jevgeni Veltistovi väga rasket raamatut "Elektroonika seiklused".
Poisid valmistusid vastutustundlikult: lugesid, sooritasid teste, kordasid vene keele reegleid, tegelesid raske sõnavaraga, vaatasid ja arutasid teoste filmitöötlusi. Seda kõike tegid nad vabal ajal, unustamata tunde ja kodutöid!
Selle töö tulemus rõõmustas meid:
Margarita Shurmina saavutas vabariigi arvestuses 3. koha (kokku osalesid 70 õpilast).
Palju õnne Margarita!
Viienda klassi õpilased osalesid sellisel konkursil esimest korda! Nad esinesid väga hästi, jõudes kahekümne parema hulka!
Õnnitlused Lisale ja Sashale!
Täname õpilaste tõhusa ettevalmistuse eest vene keele ja kirjanduse õpetajat Julia Petrovat.


Sõbrapäev meie gümnaasiumis

Sõbrapäeval, 14. veebruaril valmistisid Õpilasesinduse liikmed programmi läbi, koostasid kauni plakati, koos kunsti- ja tööõpetuse õpetaja Žanna Panteleevaga kaunistasid kooliruumid.…

Õpilasesinduse esindajad valmistasid algklasside õpilastele meistriklassi. Meistriklasside teema: „Postkaardid sõpradele“. Õpilasesinduse liikmete Sofia Terro ja Angelika Dorofeeva sõnul on sellistel ettevõtmistel osalemine unustamatu: tore on näha algklasside õpilaste rõõmsaid ja tänulikke, kuulda neilt häid hinnanguid.

 

Jagame Tenerifel omandatud kogemusi

3. veebruaril toimus meie gümnaasiumis linnaseminar “Permakultuur: kas oleme selleks valmis?” (Erasmus + programmi raames toimunud projekti tulemuste põhjal).
Koolimeeskond tutvustas kuidas projekt kulges: tee projekti ideest kuni selle teostuseni. Administratsioon ja õpetajad rääkisid põnevast ja muljetavaldavast koolitusest Tenerifel, jagasid oma kogemusi projektipäevadest ja klassivälistest tegevustest, koostööst partneritega, kaasaegsete keskkonnateadlikkust kujundavate õppemeetodite kasutamisest.
Linna õpetajatele pakuti põnevaid meistriklasse ja linna koolide gümnasistidel oli võimalus panna end proovile huvitavas mängus.Koolistipendiumid anti välja Narva Õigeusu gümnaasiumis

Narva Õigeusu Gümnaasiumi juhatus asutas 2021. aasta sügisel häid õpitulemusi saavutanud gümnasistide ergutamiseks stipendiumifondi: 50 eurot kuus suurepärase ja 25 eurot hea õpiedukuse eest.
Ja nüüd on 2022-2023 õppeaasta esimese poolaasta tulemused kokku võetud: 27. jaanuaril jagati väärikatele gümnaasiumiastme õpilastele rahaline toetus - suurepärastele õpilastele summas 250 eurot ja neljadele ja viitele õpivatele õpilastele 125 eurot.
Selle juhatuse algatuse taga on soov toetada võimekaid ja usinaid õpilasi, kes mõistavad hariduse tähtsust ning vajadust olla nõutud ja kasulikud oma linnale, oma riigile.
Õnneks ei kao haritus ja hariduse tähtsus kuhugi. Tulevik kuulub neile, kes on võimelised pidevalt õppima ja olema valmis elukestvaks õppeks.16.02.2023