Uudised

TERE TULEMAST!


UUS RUBRIIK: Saage tuttavaks! Meie õpetajad!

Video meie gümnaasiumist

Koolielu kajastused meediasNarva Õigeusu gümnaasiumis algab vastuvõtt 1. klassi 2021. – 2022. õppeaastaks.

Narva Õigeusu Gümnaasium on vene õppekeelega kool. Õppetöö toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumi õppekavale, erilist tähelepanu pööratakse eesti ja inglise keele õpetamisele.Kooli õppekava sisaldab õigeusu komponenti, mis aitab kaasa õpilaste vaimsele kasvatusele. Meie kooli eeliseks on väike õpilaste arv klassis (kuni 12 inimest), mis võimaldab individuaalset lähenemist ja aitab luua sõbraliku perekondliku õhkkonna.

kostitsyna_var.png1. klassi klassiõpetaja – Svetlana Kostitsõna.
Kogenud õpetaja, Tartu Ülikooli vilistlane.  
Kasutab tundides lõimitud õpet, oskab põimida traditsioonilisi ja innovaatilisi õpetamismeetodeid, kaasaegsed digivahendid on õppeprotsessi lahutamatu osa. Oskab toetada ja juhendada andekate õpilaste tööd.


1. KLASSI AVALDUSTE VASTUVÕTT algab 15. veebruarist (aadressil: Grafovi tn 4) tööpäeviti (esmaspäev – reede), kella 9.00 – 16.00 kooli kantseleis (kab 302) või digitaalselt e-mailil direktor@narvaog.eu
Kooli vastuvõtmiseks 1. klassi esitab vanem (või lapse seaduslik esindaja) järgmised dokumendid:

  • taotlus; taotlust saab täita kooli kantseleis kohapeal või alla laadida vorm kooli veebilehelt taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks;
  • digitaalselt allakirjastatud taotlust võib saata e – mailile direktor@narvaog.eu
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist;
  • koolivalmiduskaart;
  • 1 foto 3x4.
Lisainfo telefonil  +372 5646 4517 või kooli veebilehel www.narvaog.eu/ru/NARVA ÕIGEUSU GÜMNAASIUM TEATAB ÕPILASTE VÕTMISEST  10. KLASSI AASTAKS 2021-2022 JA TEISTESSE KLAASIDESSE VABALE ÕPPEKOHALE.

Taotlusi võetakse vastu aadressil: Grafovi tn 4 tööpäeviti (esmaspäevast reedeni), kell 9.00-15.00 gümnaasiumi kantseleis (ruum 302) või digitaalselt e-mailil direktor@narvaog.eu. Sisseastuja peab esitama isikut tõendava dokumendi.

TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE 10. KLASSI toimub põhikooli lõputunnistuse alusel.

Õppetöö gümnaasiumiastmes on korraldatud riikliku õppekava järgi. Pakutavad valikained – projektijuhtimise alused, psühholoogia alused, karjääri planeerimine, riigikaitse, effektiivne õppimine - aitavad õpilastel olla tööturul konkurentsivõimelised, toime tulla kiiresti muutuvas maailmas ja teha teadlikke valikuid. Kooli õppekava sisaldab õigeusu komponenti, mis aitab kaasa vaimsete ja moraalsete väärtuste kujunemisele. Klassi väike õpilaste arv (kuni 12 inimest) võimaldab individuaalset lähenemist. Pädevad ja sõbralikud õpetajad toetavad iga õpilase arengut ja aitavad välja tuua õpilaste eripära.
Lisainfo: Irina.Bahramova@narvaog.eu või telefonil 5646 4517.


UUDISED

Uudiste arhiiv:

  - Veebruar 2021
  - Jaanuar 2021
  -
Jaanuar - September 2020 a.
  -
Jaanuar - September 2019 a.


MÄRTS 2021

Maslenitsalai Maslenitsa!

Seda rahvakalendri tähtpäeva oodatakse ja tähistatakse isegi sel raskel ajal.
Kuid kahjuks õues kavandatud tegevused tuli ära jätta ja läbi viia need virtuaalselt.
Tänavune Maslenitsa ei olnud nii lai, kuid mitte vähem rõõmus.
Kodunduse õpetaja Žanna Pantelejeva valmistas imelised videod, mida saaks kasutada maitsvate pannkookide küpsetamisel, väikeste Maslenitsa nukkude valmistamisel.
Irina Bahramova koostas Maslenitsa – teemalise mängu, mida iga soovija sai mängida Facebooki-s gümnaasiumi kodulehel. 
Suur tänu õpilastele ja lapsevanematele, kes jagasid oma rõõmsat meeleolu:
Ljuba Lavrinovits (1.klass), Nikita Trofimov ( 1.klass), Anton Baranov (1.klass), Vassilisa Gavrilova (2.klass), Ksenija Tarassova (3.klass), Varvara Slepova (4.klass), Jaroslava Kolossova (6.klass), Nadežda Korzanova (6.klass), Anastassija Dementjeva (6.klass), Ivan Pleškov (7.klass), Jelizaveta Gavrilova (8.klass), Arina Matvejeva (8.klass), Marjana Mishina (8.klass).
Imetlege nende fotodest tehtud kollaaži!

 

ESIMENE KOHT VABARIIKLIKUL OLÜMPIAADIL ON MEIE GÜMNAASIUMI ÕPILASEL!!!  
ESIMEST KORDA NARVA ÕIGEUSU GÜMNAASIUMI AJALOOS!

PALJU ÕNNE
Filipp Gavrilov, 11.klassi õpilane saavutas esikoha vene keel emakeelena vabariiklikul olümpiaadil, mis toimus 8.märtsil Tartu Ülikooli Narva Kolledžis.  

Jelizaveta Gavrilova, 8.klassi õpilane, ainus samal aineolümpiaadil osalenud 8. – 9. klassi koolitüdruk, kes sai 10.-12. klassi edukate õpilaste esikümnesse.

Täname kogenud õpetajat ja mentorit, auväärset õpetajat Nadežda Ivanovat õpilaste tulemusliku juhendamise eest!


 

09.03.2021