Juuni

 

Lõpuaktus 2022

Päev oli eriline ja meie vilistlased olid imelised. Tagasihoidlikest esimese klassi õpilastest on saanud tugevad, targad ja perspektiivikad noored, kes on valmis oma unistusi ellu viima.
Soovime, et meie lõpetajad ei kardaks järske tõuse, kõnniks alati ülesmäge ja siis allub neile iga tipp!


Õpetajad võistlevad

Parim puhkus kooliaasta lõpus on bowling. Seda kinnitasid gümnaasiumi õpetajad. Aga muidu oli see tore strateegiapäev, mil sünnib meeskonnavaim.

Punane Rist õpetab

Viimasel nädalal enne kauaoodatud suvevaheaega korraldas kool mitmeid huvitavaid ja mis on kõige tähtsam - kasulikke üritusi, millest üks oli esmaabikoolitus, mille tulemusena said gümnaasiumi õpilased esmaabioskused. 

6. ja 10. juunil käis meil külas Punase Risti esindaja.

Lapsed tutvusid esmaabi andmise võtetega erinevate õnnetusjuhtumite korral. Igaüks sai proovida “elustamise” tehnikat spetsiaalsel mannekeenil, mis jäljendab täielikult vigastatut. Tänu mannekeenile said noored südamemassaaži ajal tunda käe vajutamise tugevust ja sügavust. Nad said end tunda hetkeks tõeliste elupäästjatena.

Tahaks uskuda, et need lapsed suudavad vajadusel esmaabi anda ja isegi kellegi elu päästa!


Ekskursioon Narva Linnaraamatukogusse

10.juunile kavandatud õppepäev vabaõhus algas …. Raamatukogu külastusest. Ja selles pole midagi vastuolulist, sest saanud portsu väga kasulikku teavet ja laadinud seljakotid suveks saadud raamatutega, läksid õpilased jalutama. Mida me raamatukogus nägime? Meil vedas tohutult, et lasteosakonna töötajad näitasid meile ruume, kuhu tavaliselt külastajaid ei lasta: see on raamatuhoidla, arhiiv, raamatute remonditöökoda. Seal nägid lapsed tohutul hulgal raamatuid, mille hulgas olid väga pisikesed ja väga suured, rasked, mõned neist kaalusid kuni 20 kg! Üllatuse tekitas töötaja jutt sellest, kuhu uus kirjandus jõuab. See kantakse elektroonilisse kataloogi ja sellega algabki iga uue raamatu "sisseregistreerimine". Remonditöökojas nägid õpilased, milline vaevarikas töö on kahjustatud raamatute taastamine! Ehk aitab see koolis õpikutesse hoolikamalt suhtuda?! Õppeäigu ajal külastasid õpilased kõiki osakondi ja nägid näitusi, mida oli umbes viis! Ühel näitusel, kus eksponeeriti retrokirjutusmasinaid, üritasid lapsed teksti trükkida ning tekkis soov endale kojusamasuguguse saada. Mulle meeldisid ka vana Narva vaated, linna koolide käsitöönäitus.

Promenaadil ringikäik, taimedega tutvumine, “oma” puu valimine ja tema hääle kuulmine lõpetasid selle muljeid täis päeva õhus.


Ebatavaline reis: emotsioonide vool!

Möödunud õppenädalal toimusid kõikidel klassidel õppekäigud jäätmekäitluskohta "Uikala prügila". Enne kui kõik jõudsid sellisesse ebatavalisse kohta, kuhu suure tõenäosusega ise ei pääsegi, kutsuti 5.-7. klassi lapsed oma teadmisi näitama viktoriinil ning 1. - 4. klassi lapsed paluti kuulata looduse hoidmise vajalikkusest ja kaasa rääkida, mida selleks igaüks teha saab. Kõik lapsed osalesid aktiivselt ja vastasid küsimustele. Gümnaasiumiõpilased on sellest rääkinud juba mitu aastat, aga kuidas on lood tegelikkuses?

Prügilasse jõudes olid kõik juba häälestatud prügi probleemi lahendamisele, mida ja kuidas sellega peale hakata? Õppekäigul said õpilased teada, mitu tonni prügi sellel on, kuidas prügi sorteeritakse, miks seda teha on vaja, milleni võib viia meie ükskõiksus, mis saab meie maakerast, kui elanikkond jätkab samas vaimus. Pealeselle  prügi sorteerimine on väga kallis. Iga kord, kui üks tonn prügi hunnikusse saadetakse, makstakse saastemaksu. Toimuvat nähes jäädigi mõtlema, kuidas saab esemetele teise elu anda ilma neid prügimäele saatmata. Paljud lapsed olid üllatunud prügila suurusest ning hakkasid mõtlema meie tulevikule, avaldades soovi perele rääkida prügi sorteerimise kohustusest. Mõne õpilase jaoks oli see, mida nad nägid, šokk ja õudus. Kõige ohtlikumad segaprügi mäed kasvavad iga päevaga ja jõuavad meie kodudele lähemale. Tegevusetusele tuleb panna lõpp! Looduse säästmine on meie igaühe ülesanne! Ja kui igaüks meist näitab oma eeskujuga, et see tõesti toimib, muutub maailm puhtamaks!