Märts

Uudised


Alates 16.märtsist Narva Õigeusu Gümnaasium läks üle distantsõppele

Kõik tunnid toimuvad tunniplaani kohaselt onlines. Tundide läbiviimiseks kasutab kool erinevaid suhtluskanaleid: eKooli, e – posti, Skype. Hetkel eelistus on antud Skype keskkonnale, mis võimaldab silmside ja otsest kontakti õpilastega.
Järk – järgult võetakse kasutusele ka teised e – keskkonnad, sellised nagu Zoom, classroom, Hangouts, Learningapps, Miksike. Üha rohkem õpetajaid ühineb tasuta Opiqu keskkonnaga
Meeldiv tõdeda, et peaaegu kõik õpilased said edukalt hakkama distantsõppega ning kooliõppekava omandamine läheb sujuvalt, mis annab lootuse lõpetada kooliaasta 5.juuniks.