NÕG õpilasesindus

Narva Õigeusu Gümnaasiumi õpilasesindus on õpilaskonna ametlik, ideoloogiliselt sõltumatu esindusorgan, mis järgib vankumatult oma põhimäärust.

Õpilasesinduse liikmed on valitud esindusse oma klassi õpilaste poolt.

ÕE tegevuse eesmärkideks on:

 1. esindada ja kaitsta kooli õpilaste huve, vajadusi ja seaduslikke õigusi;
 2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning probleemide lahendamisele;
 3. tõsta õpilaste vastutust ja kohusetunnet;
 4. kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajatega ja kooli juhtkonnaga;
 5. arendada koostööd õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna vahel;
 6. hea seista õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest;
 7. järgida ja arendada kooli traditsioone;
 8. koostöös huvijuhiga korraldada ühisüritusi, konkursse, võistlusi ja leida võimalust vaba aja sisustamiseks;
 9. esindada kooli õpilasi kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.

Õpilasesinduse ülesanne on:

Õpilasesinduse koosseis 2019/2020 õppeaastal

 1. Roman Golovko ÕE esimees
 2. Angelina Šamarina ÕE aseesimees
 3. Serafima Kilina ÕE esindaja kooli nõukogus ja õppenõukogus
 4. ArinaMatvejeva ÕE liige 7.klass
 5. Marjana Mišina ÕE liige 7.klass
 6. Aleksei Hohlov ÕE liige 8.klass
 7. DarjaSamsonova ÕE liige 8.klass
 8. Daniil Novosad ÕE liige 9.klass
 9. Vadim Vorobjov ÕE liige 9.klass
 10. Julia Tšapurina ÕE liige 11.klass

Õpilasesindus on alati avatud kõigi ettepanekutele ja uutele ideedele!

Õpilasesinduse kuraator Jekaterina Veressova: Ekaterina.Veressova@narvaog.eu