Oktoober

Uudised


19. oktoobril 2020 toimus  Vaba Loome Keskuses programmi "Kiusamisest vabaks!" raames järjekordne täiendkoolituskursus. Koolitust korraldas Lastekaitse Liit Haridus- ja teadusministeeriumi toel.

Veebruaris 2020 esimesel koolituse moodulil osalesid klassiõpetajad, sotsiaalpedagoog ja projektijuht. Koolituse käigus said osalejad palju uusi teadmisi koolikiusamise kohta ja ka mitmesuguseid kiusamisvastase metoodika töövõtteid.

Hoolimata kevadisest pandeemiast ja distantsõppest on meie õpetajad koos juhtkonnaga selle programmiga edukalt tegelema hakanud ning uue koolitusmooduli ajaks oli meil juba kogemuste pagas, et teistega seda jagada. 

Tuginedes programmis saadud kogemustele õpetajad valmistasid ette ettekande igapäevases koolitöös kasutatud töövõtetest (nn maskott Sõber Karu kohtumine teiste karudega), vanemate kaasamisest programmi, sellest, mis hästi välja kukkus ja millised olid raskused jne.

Ettekande leiate siit ...

20. oktoobril 2020 toimus Vaba Loome Keskuses uus koolitusmoodul programmi "Kiusamisest vabaks!" raames. Selles osalesid põhikooliastme klassijuhatajad ja kehalise kasvatuse õpetajad.

Selline õpetajate aktiivne osalemine programmis aitab edukalt kiusamise vältimiseks ennetustööd teha.  
17.10.2020–22.10.2020 toimus projekti „Keelte õppimine on oluline, kuid veelgi olulisem on õppida neid koos“ raames Narva ja Virtsu õpilaste teine ​​noortekohtumine, mille eesmärk oli parandada vene keele oskust Virtsu õpilastel ja eesti keele oskust Narva Õigeusu Gümnaasiumi õpilastel. Oleme kindel, et just noorsootöös kasutatavad mitteformaalsed meetodid ja meeskonnamängud Team building soodustavad keelte omandamist. Projektist võtsid osa 8.-12.klassi õpilased Narva Õigeusu Gümnaasiumist, Virtsu Põhikoolist ja Lihula Gümnaasiumist.

Teise noortekohtumise käigus tutvusid osalejad noorsootöös kasutatavate mitteformaalsete meetoditega, lõid oma keeleõppealaste ürituste miniprojektid, õppisid eesmärke seadma ning koostama ürituse üksikasjalikku kava.

Osalejate tagasiside näitab, et kõik on saavutanud projektile seatud eesmärgid ja saanud ka kasuliku kogemuse. Narva õpilased tutvustasid külalistele kohalikke vaatamisväärsusi ja pisut ka linna ajalugu. Aeg lendas märkamatult. 

Oluline on ära märkida, et õpilased ei olnud mitte ainult projektis osalejad, vaid võtsid ka enda peale erinevad rollid: vastutav õhtuse programmi eest, vastutav kogu kohtumise vältel korra eest, vastutav pildistamise eest jne. Gümnaasiumi juhtkonna nimel ja isiklikult Narva Õigeusu Gümnaasiumi projektijuhi Ekaterina Veresova nimel avaldame suurt tänu projektis osalenud õpilaste vanematele noorte laitmatu kasvatamise, nende vastutulelikkuse ja aktiivse osalemise eest!15. ja 16. oktoober Narva Õigeusu gümnaasiumis olid väga meeleolukad.

Lõpuks said 9. ja 12. klassi õpilased osa võtta olulisest sündmusest, mis aprillist karantiini tõttu edasi lükati - loov- ja uurimistööde kaitsmisel.

Žürii märkis teemade mitmekesisust, praktilist suunda ja esinejate põhjalikku ettevalmistust.

Kaitsmiseks pakutud teemadeks olid järgmised: "Meie õue unustatud mängud", "Minu sugupuu", "Prantsusmaa haridussüsteem", "Vastlapäev meie koolis", "Vägivalla põhjused koolis", "Perevägivald".

Kohalolijate huvi tehtud töö vastu väljendati esitades küsimusi, mis on tulnud nii  gümnaasiumi direktorilt T.Babanskajalt kui ka  kuulajatelt. .

Loov- ja uurimistööde kaitsmine toimus töises ja emotsionaalses õhkkonnas, mis lõi piduliku meeleolu  kõigile kohalviibijatele.
16. oktoobril toimus Tartu Ülikooli Narva Kolledžis Narva linna gümnasistide uurimis- ja praktiliste tööde linnakonverents.

Meie gümnaasiumi esindas konverentsil 11. klassi õpilane Philip Gavrilov. Tema uurimistöö teema oli “Odojevski "improviseerija" ja Puškini "Egiptuse öödest" improviseerija: võrdlev analüüs. "

Philippi kõne kõlas loogiliselt, põhjendatult, eredalt, mida  rõhutasid ka konverentsi moderaatorid. Suur tänu Philipile meie gümnaasiumi väärika esindamise eest ja tänusõnad Nadežda Ivanovale, kes juhendas noormeest ja oli talle toeks.Uudised geograafia tunnist teemal “Pandeemia - majanduslik kokkuvarisemine” 

Narva Õigeusu Gümnaasiumi abituriendid on varsti kooli lõpetamas ja nad astuvad uude täiskasvanute ellu. Mis teadmised ja eluväärtused võtavad nad kaasa? Raske ette kujutada koolilõpetajat, kes ei oleks  maailmas toimuvaga kursis, ei teadvustaks globaalseid probleeme ega mõtleks nende lahendamisele, ei otsiks oma kohta ühiskonnas.  

Just humanitaarainetes sh geograafias pannakse õpilasi mõtlema maailma tuleviku üle.

Mõni päev tagasi toimus ümarlaud, mille ümber kogunesid nn rahvusvaheliste organisatsioonide “eksperdid”, kes esindasid globalistide ja antiglobalistide huve. Tunni ettevalmistamise käigus õpiti  küsimuse teooriat, otsiti materjale. Õpilastel paluti võtta vaatlusele tervishoiu valdkond. Tunni alguses tutvustas õpetaja osalejatele ümarlaua konkreetset teemat: "Pandeemia - majanduslik kokkuvarisemine?" Selle teema arutelu nõudis globaalsete protsesside mõistmist ja võimet neid analüüsida uues konkreetses olukorras. Enne rollimängu alustamist õpilased tutvusid ümarlaua reeglitega ja pakkusid välja kriteeriumid iga osaleja töö hindamiseks. Teema arutamisele eelnes minigruppide ekspertide "paneelistung", mille järel algasid sõnavõtud. Jevgeni Kreivald esindas globalistide huve ja tõi piisavalt üksikasjalikult välja seisukoha maailma tervishoiuteenuste saavutuste osas, mis on võimatu ilma paljude riikide omavahelise koostööta. Need on edusammud vaesuse vastu võitlemisel arengumaades, saavutused HIV / AIDS leviku tõkestamisel ning ainulaadsed arengud biotehnoloogia, nanotehnoloogia, elundite siirdamise, oftalmoloogia, kosmetoloogia valdkondades, mis on saanud võimalikuks tänu paljude riikide teadlaste ja arstide jõupingutustele. Ja lõpuks COVID-19 pandeemia on ülemaailmne probleem, mis nõuab ülemaailmset reageerimist. 

Mitte vähem veenev oli ka globaliseerumisvastast tegevust esindavate ekspertide seisukoht. Serafima Kilina ja Angelina Shamarina suutsid tõestada üleilmastumise ehk globaliseerumise hüvede ebaühtlast jaotust arenenud riikide kasuks ja vähem arenenud riikidele tekitatavat kahju.

Pandeemia osutus lakmuspaberiks, mis paljastas paradoksaalsel kombel kõik globaalse tervishoiusüsteemi valukohad. Ümarlaua kohtumist kokku võttes märkis Serafima, et pandeemia ei tähenda üleilmastumise kokkuvarisemist, see on vaid ajutine peatus, sest alustatud globaliseerumisprotsessi ei saa tänapäeval peatada. Riigid peavad leidma tasakaalu globaliseerumise võimaluste ja riskide vahel, võttes arvesse iga piirkonna ja konkreetse territooriumi majanduslikku ja sotsiaalset eripära. Õpitakse vigadest. Tund lõppes hindamisega: enesehindamine, kaaslaste ja õpetaja hinnang. Kokkuvõtteks väljendasid poisid ideed, et sellised tunnivormid on huvitavamad kui lihtsalt õpetaja kuulamine. Tänan ümarlaual osalejaid tehtud töö eest.

Narva Õigeusu Gümnaasiumi geograafia õpetaja 

Tatjana Terebilova5.oktoobril tähistati Narva Õigeusu Gümnaasiumis õpetajate päeva!

Õpilasesindus Roman Golovko juhendamisel koostas päevakava, mis hõlmas õnnesoove õpetajatele, kooliraadio tööd. Õpetajate päeva puhul toimus koolis rollide vahetus. Õpilased said proovida, mis tunne on seista klassi ees ja anda tundi.  Õpetajad said õnnitlused nii õpilaste, vanemate kui koostöö partnerite poolt. 

Päeva teine pool oli täis uusi põnevaid elamusi ja katsumusi. Sportlikud ja enesekindlad, julged ja loovad õpetajad käisid Lazerzone keskuses, kus neil tuli toime tulla uute väljakutsetega: minna läbi laserlabürindi, võidelda virtuaalsuse prillides 3D imelises maailmas, kinni püüda tulnukaid interaktiivsel ronimisseinal, näidata koostööoskusi tiimimängus, püstitada rekordeid... 

Meie õpetajad oskavad nii hästi töötada kui ka sportlikult puhata.3. oktoobril kogunesid Narva Õigeusu Gümnaasiumi aulasse kõige aktiivsemad ja ettevõtlikud naised - Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liikmed  (EENA, inglise keeles Estonian Association of Business and Professional Women, lühend BPW – Estonia). Siin olid EENA kaheksa klubi esindajad Võrust, Tallinnast, Tartust, Pärnust. 

Gümnaasiumi direktor Tatjana Babanskaja võõrustas külalisi: tutvustas eenalastele gümnaasiumi; rääkis, kui palju on muutunud koolis pooleteise aasta jooksul; kui loovad ja ettevõtlikud on õpilased; kui innustunud ja uuendustele avatud õpetajad; kuidas on muutunud füüsiline ja õpikeskkond. 

Kohtumisele gümnaasiumis eelnes EENA volikogu Eesti keele majas. Koolis toimus EENA Narva klubi tutvumisüritus, kus aasta naised Katri Raik, Nadežda Sinjakova ja Galina Šustrova rääkisid oma edulugu. 

EENA juhatuse liige Irina Bahramova ütles, et külalised märkisid ära direktori aktiivsust ning  tema ja kogu kollektiivi huvitatust kooli arengu osas ja süsteemsust arengukava ellurakendamisel.