Riigieksamid

Riigieksamid 2022/2023 õppeaastal

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. aprill 2023. a;
B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–28. aprill 2023. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–5. mai; 9. mai 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a;
koolieksam - mai lõpp

Lõpueksamite toimumisajad 2022/2023.õppeaastal

1) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023.a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 29. – 30.mai 2023.a;
3) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023.a;
4) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023.a;
5) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023.a.
Koolieksam õigeusuõpetuses - mai 2023