Riigieksamid

Lõpueksamite toimumisajad 2023/2024.õppeaastal
1) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024.a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20. – 22.mai 2024.a;
3) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024.a;
4) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024.a;
5) valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2024.a.

Riigieksamid
B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2024. a;
B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–26. aprill 2023. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–3. mai; 6.-7. mai 2024. a;
matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a;