September

Teadmistepäeva tähistamine


Pühapäeval, 1.septembril, toimus Narva Õigeusu gümnaasiumis Teadmistepäev. Pidulikule kooli avaaktusele tulid külla ka multifilmi tegelased postiljon Petśkin ning tema ustav sõber Śarik. Petśkin ja Śarik kinkisid kõikidele uut kooliaasat alustavatele jutsidele suurepärase tuju ja palju emotsioone.
Peale avaaktust olid kõik õpilased, õpetajad ja lapsevanemad kutsutud Narva kindlusesse Koolirahu väljakuulutamise tseremooniale. Lisaks toredale kontserdile ja Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi koolirahu väljakuulutamisele said kõik soovijad osaleda meisterklassides, süüa tasuta jäätist, suhelda riigiametite esindajatega jpm

Gümnaasium avaldab suurt tänu kõikidele õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele, kes võtsid osa sellest toredast päevast, samuti tänab ka kooli avaaktuse korraldajaid: õppealajuhatajat N.Ivanovat, õpetajaid N.Bogdanova, M.Ruban, T.Nesterenko ning õpilasi A.Śamarinat ja R.Golovko.


Peale avaaktust olid kõik õpilased, õpetajad ja lapsevanemad kutsutud Narva kindlusesse Koolirahu väljakuulutamise tseremooniale. Lisaks toredale kontserdile ja Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi koolirahu väljakuulutamisele said kõik soovijad osaleda meisterklassides, süüa tasuta jäätist, suhelda riigiametite esindajatega jpm

Gümnaasium avaldab suurt tänu kõikidele õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele, kes võtsid osa sellest toredast päevast, samuti tänab ka kooli avaaktuse korraldajaid: õppealajuhatajat N.Ivanovat, õpetajaid N.Bogdanova, M.Ruban, T.Nesterenko ning õpilasi A.Śamarinat ja R.Golovko.

15.09.2019 Narva Issanda Ülestõusmise Katedraalis ja Narva Õigeusu gümnaasiumis toimus suur pidupäev „Novoletie“. Üritus oli korraldatud Narva ja Peipsiveere piiskopkonna sotsiaal- ja noorte osakonna ning Pühapäevakooli eestvedamisel.
Selle pidupäeva raames oli korraldatud joonistusvõistlus teemal „ Lillekimp lemmikõpetajale“. Meie gümnaasiumi õpilased võtsid joonistusvõistlusest aktiivselt osa ning saavutasid väga head tulemused:
1.-3. klassid:
1.koht - Jana Ussoltseva
2.koht – Karolina Śamarina
3.koht – Arina Jakonen

4.-5. klassid
1.koht – Darja Golovko
2.koht – Jaroslana Kolossova
3.koht – Aleksei Danilov

6.-7. klassid
1.koht – Marjana Mishina
2.koht – Elizaveta Gavrilova
3.koht – Arina Matvejeva

8.-9. klass
1.koht – Darja Smorodina
2.koht – Darja Kuznetsova

Nüüd võib õpilaste loominguga tutvuda gümnaasiumis. Tööde näitus on väljas 2.korruse koridoris 30.09 kuni 07.10. Õnnitleme kõiki heade tulemuste ja kõrgete auhindade puhul ! Täname kunstiõpetajat L. Pesterova-Sergejevat aktiivse õpilaste ettevalmistamis eest joonistusvõistluseks.


19. ja 20. septembril 2019.a korraldas Narva linna piiskopkond koostöös Vene Õigeusu kiriku religioonihariduse ja katehisatsiooni Sinodaalse osakonna  ning autonoomse mittetulundusühinguga „Põlvkond“ meie gümnaasiumis meistriklasse teemal: „ Joonistame muusikat“ ja kirikliku slaavi keele lahtiseid tunde.  Projekt „Аз Буки“ on väljatöötatud autonoomse mittetulundusühingu Haridus – ja kultuuri initsiatiivide keskuse „Põlvkond“ poolt ning projekt viiakse ellu grandi „Õigeusu initsiatiiv“ konkursi raames.

Meistriklassi „Joonistame muusikat“ autor Ljudmilla Kaurova on kõrgema kategooriaga pedagoog. Gümnaasiumi 1.-9. klassi õpilased tutvusid vene luuletaja A.Puśkini ja kunstniku Isaak Levitani loominguga ning suurepärase Leedu kunstniku ja helilooja Mikalojus Konstantinas Čiurlionis´e muusika saatel maalilsid paberile merd muinasjutust Kuldkalake ning kauneid Boldini maastikke Pushkini luuletusest „Sügis”. Meistriklassist „Joonistame muusikat“ võttis osa üle 100 õpilaseja õpetaja.

Lahtiseid tunde kiriklikus slaavi keeles viis läbi Moskva Riikliku pedagoogilise ülikooli kutseõppe pedagoogika- ja psühholoogia hariduse kateedri dotsent, filosoofiadoktor Svetlana Śestakova. Kirikliku slaavi keele tunnid põhinevad teaduslik-metoodilisel programmil, uuel lähenemisel ning õppemeetoditel. Tundidest võtsid osa lisaks gümnasistidele ka õpetajad.

Lõpetuseks said kõik mestriklassidest ja tundidest osavõtjad kingiks munkpreester Trifonilt (Umalatov) raamatud oma kodu miniraamatukogu  loomiseks.

Narva ja Peipsiveere piiskop Laatsarus tänas kohtumisel meistriklassi ja lahtiste tundide korraldajaid ning pidas läbirääkimisi uute koostööprojektide elluviimiseks Narva Õigeusu gümnaasiumis.

Reedel, 27. septembril tähistatakse Euroopa spordinädala raames ja Eesti Koolispordi Liidu eestvedamisel kõikjal Eestis üleeuroopalist koolispordipäeva. 23.09 kuni 27.09 toimusid ka  Narva Õigeusu gümnaasiumis  koolispordipäevad, mille eesmärgiks oli liikumisrõõmu jagamine koolinoorte hulgas ja inimeste kehalisele aktiivsusele tähelepanu pööramine."
24.septembril 1.-5. klassi õpilased võtsid osa spordivõistlusest „Lõbusad stardid“. Esimeses koha saavutas võistkond „Baklaźaanid“, teise koha meeskond „Orangutangid! Ja kolmanda koha „Punane täht“.  26.septembril 6.-12.klassi õpilased näitasid oma oskusi saalihokis. Osales 5 meeskonda. Võitlus oli põnev ja kompromissitu. Esimese koha (juba 3.-ndat aastat järjest) saavutas 9.klassi meeskond, 2.koha 10-12.kl ühendvõistkond ja 3.koha saavutas 7.-8.klassi võistkond. Võitjaid autasustati diplomite ja magusate auhindadega. Palju õnne võitjatele !
25.septembril toimus Narva Noortekeskuses meeskonnamäng „Öko-quest“, milles osalejateks olid 4-5. klasside õpilased.
Meie kooli esindas 4. klassi meeskond: Aleksei Matvejev, Jekaterina Kokśarova, Varvara Kornijenko, Darja Golovko, Vladislava Ivanova ning Artur Gribkov.

Iga meeskond sai marsruudilehe, millele olid kantud alad. Õpilastel tuli läbida 5 „jaama“, lahendades temaatilisi, praktilisi ja intellektuaalseid ülesandeid. Iga jaama lõpus andsid vabatahtlikud kaasa 1 puzletüki ning meeskonnal oli vaja kokku koguda tervikpilt. Kasutades oma nutikust, sõprust, leidlikkust, kiirust ning täpsust, said öko-questi osalejad püstitatud ülesandega suurepäraselt hakkama! Finiśis ootasid õpilasi magusad auhinnad ja klasssist vaalmistatud diplom. Õnnitleme oma meeskonda ning täname aktiivse ja  tulelmusliku osalemise eest.