Tasemetööd

Tasemetööde toimumisajad 2022./2023.õppeaastal

4. klassi õpilastele
matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022
A1- keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3.–4. oktoober 2022
loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

7. klassi õpilastele
matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022
A2- keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3–4. oktoober 2022
loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

III kooliastme tasemetööd
A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17.–18. oktoober 2022
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17.–21. oktoober 2022
III kooliastme katseline tasemetöö 10. klassi ja kutsekoolide 1. kursuse õpilastele
loodusained (kirjalik) – 3.–6. oktoober 2022

IV kooliastme katseline tasemetöö
loodusained (kirjalik) – 14.–17. märts 2023

3. klassi õpilastele katseline tasemetöö
sotsiaalained (kirjalik) – 4.–5. mai 2023

6. klassi õpilastele katseline tasemetöö
sotsiaalained (kirjalik) – 8.–9. mai 2023