September

Uudised


Gümnaasium nägudes!

Uus koolinädal algas 27. septembril interaktiivse mänguga "Leia õpetaja foto!"
Vahetundides proovisid õpilased gümnaasiumis töötavate õpetajate fotodest teha portreeseina. Lauale laotatud fotodest oli vaja kokku panna iga õpetaja portreerida. Õpilaste ülesannet raskendas see, et fotodel olid jäädvustatud õpetajate lapsepõlve või noorusaja mälestused.
Päev oli täis äratundmisrõõmu, põnevust ja üllatust, nii tore oli näha oma nõudlikke õpetajaid väljaspool koolitunde.
 

Esimesed jalgratturi juhiload

23. septembril on jõudnud lõpule noorte jalgratturite koolitamise projekt. 5., 6. ja 7. klassi õpilased maist septembrini õppisid liikluseeskirju, lahendasid jalgratturitele mõeldud teste ja harjutasid jalgrattasõitu.
Koolituse lõpus ootas õpilasi teooria ja sõidueksam.
Sõidueksamile lubati ainult teooriaeksamiga toime tulnud õpilastel.
Testi sooritasid edukalt järgmised õpilased:
5. klassis - Varvara Slepova;
6. klassis - Aleksei Matvejev, Sofia Dmitrijeva, Ksenia Smirnova;
7.klassis - Jaroslava Kolosova.
Õnnitleme õpilasi jalgratturijuhiloa saamise puhul!


Esimene vasikas .........?!

See aasta on meie gümnaasiumi õpetajatel alanud Euroopa struktuurifondide poolt rahastatud koolitusega. Koolituse üheks fookuseks on mõista ainete lõimumise vajadust ja üldpädevuste kujundamist õpilaste seas, mis võimaldab neil mõista klassiruumis õpitava seost igapäevaeluga ja juhtida ise oma õppeprotsessi. Koolituse raames on kavandatud ka projektipäevad.
Just sellega lõppeski põhikooli õpilaste koolinädal. Projektipäeva teema oli pandeemia kontekstis pakiline probleem, nimelt koolilaste füüsiline aktiivsus. Päeva ettevalmistamine nõudis õpetajate vahelist meeskonnatööd.
Kõikides klassides oli esimeses tunnis õpilaste ülesanne aktiveerida oma teadmised antud teemal ja õppida eesmärke seadma, s.t. mõistma oma vajadust uute teadmiste järele. Ülesanne polnud lihtne!
Õpilased tahtsid teada, millal toimusid esimesed olümpiamängud, kuidas mitte uppuda, kuidas elada ilma nutitelefonita, kuidas mõõta sammupikkust ja palju muud. Nagu selgus, on meie õpilased üsna uudishimulikud ja huvitatud ümbritsevast maailmast.
Iga klassi projektipäeva tulemus oli erinev: kollaaž, korvike joonistustega, filmikaadrid, sünkviin, jalajäljed, mõistekaart ja isegi lühike muusikapala.

Esimene vasikas ei läinud aia taha! Ees on veel mitu projektipäeva ja huvitav kogemus.

Gümnaasiumi 30.aastapäeva sümbol

20. septembril lõppes visandite esitamine konkursile "Kooli 30.aastapäeva sümbol", mis korraldati Narva Õigeusu Gümnaasiumi juubeliks ettevalmistuse raames. Konkursi žürii võttis tulemused kokku.
Võitjaks saanud 12.klassi õpilane Jelizaveta Gavrilova. Tema loovtöös on leidnud kajastuse nii gümnaasiumi logo kui ka sümboolne number “30” ja valged õrnad liiliad!


Ekskursioon "linn linnas"

Esmakordselt Narvas korraldas üldharidusasutus - Narva Õigeusu Gümnaasium - koostöös Narva Linnamuuseumiga gümnasistidele ekskursiooni Krenholmi Manufaktuuri.
Ekskursioonil tutvusid meie gümnasistid manufaktuuri tekkimise ajalooga ja selle „linn linnas” asutaja Ludwig Knoppi elulooga, nägid peaaegu 200 aastat tagasi siia rajatud ettevõtte tohutut ulatust. Vabriku ja elamute hooned on küll vastu pidanud maailmakriisidele ja sõdadele, kuid seisavad endiselt kindlalt rabades oma suursugususega. Tänane Kreenholm näeb välja haige, unustatud ja hooletusse jäetud. Sellest on veel kurvem, et selle tohutut potentsiaali pole veel realiseeritud. Ja tõesti tahaks näha endise suure tekstiiliettevõtte kohal uut ja kaasaegset kontserdisaali, konverentsikeskuse, muuseumi, parkide ja mänguväljakutega linnapiirkonda.
Kas meie põlvkond suudab selle väljakutse vastu võtta ja sellega toime tulla?

Narva Õigeusu Gümnaasiumi pere mõtleb sellele väljakutsele. Õppeprotsess on siin huvitav, mitmekesine ja eksklusiivne.
Gümnaasiumi 30. aastapäeva auks on Tartu Ülikooli professor Ljubov Kisseljeva ja Narva ettevõtjad kehtestasid selle õppeaasta parimatele gümnasistidele eristipendiumi: suurepäraste õpitulemustega õpilastele makstakse 50 eurot kuus, neljadele ja viitele õppivatele õpilastele - 25 eurot.
Ootame neid, kes soovivad meie kohta rohkem teada saada, koos meiega õppida ja areneda: https://www.narvaog.eu/ru/
 

1.september – soe perepidu kooli 30.aastapäeva valguses!

Aulasse kogunesid 1., 9. ja 12. klassi õpilased, õpetajad, külalised, lapsevanemad. Õnnitlused vahetusid katkenditega esseedest ja väga siirate luuletustega meie koolist, mis olid laste endi koostatud ja kuulajate ette loetud. Muusika mängis, näidati huvitavaid slaide ja kõik kohalolijad vastasid viktoriini küsimustele. Direktor Tatjana Babanskaja ja õppealajuhataja Irina Bahramova õnnitlesid õpilasi uue õppeaasta puhul. Esimese klassi õpilaste etteaste oli väga armas ja täis tahtmist kooli minna, vastuseks said nad linnalt, koolilt ja sponsoritelt palju kingitusi.
Heatahtlik, armastust ja soojust täis õhkkond valitses meie saalis.
Sõbralikud tervitused kõlasid varahommikust, lilled ja tänusõnad said selle päeva peamiseks tunnuseks!
Klassitundides meenutasid õpilased suve ja mängu kaudu häälestusid kooli meeleolule.
Pidu kujunes värvikaks ja kutsus kogu koolipere selle keerisesse.
Aitäh 12.klassi õpilastele ja õppealajuhatajale Nadežda Ivanovale, kes olid peo korraldajad ja ka juhid!