Краткое описание

Narva Õigeusu Gümnaasium (edaspidi kool) on erakool. Kooli omanik on mittetulundusühing «Õigeusu Hariduse Ühing “Ülestõusmine”». Kool tegutseb põhikooli ja gümnaasiumi seaduse raames, samuti erakoolide seaduse ning põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava raames. Kooli õppekava ja põhikiri on registreeritud Hariduse ja Teaduse Ministeeriumis.

Kool asutati 1991. a. ja selle asutajaks oli preester isa Vladislav (Kumõš). Oma tegutsemise esimestel aastatel oli kool päris väike ning asus Narva Kõrgkooli hoones. 1991 a. kolis kool uude hoonesse, kus asub ka käesoleval ajal. 1996 a. toimusid koolis tähtsad kaadrimuutused. Eelmine kooli direktor isa Vladislav oli sunnitud Eestist lahkuma ja direktori kohustusi hakkas täitma tolle aja tuntud Narva ajakirjanik Andrei Ivanen. Sellest ajast algaski kooli kiire ja pidev areng ning kasv. Iga aastaga kasvas kooli õpilaste arv. Väikese õpilasarvuga klass (mitte rohkem kui 15 inimest) tagas võimaluse läheneda igale õpilasele individuaalselt. Pedagoogid vaatlevad õpilast eelkõige nagu isiksust, arvestades tema individuaalseid erinevusi ja vajadusi, samuti hindavad kaalutlevalt õpilase hariduspotentsiaali. Kool püüab pöörata õpilase tähelepanu vaimsete, absoluutsete ja püsivate väärtuste poole, andes seejuures head ja kvaliteetset haridust.

Oleme Narva linnas tegutsev erakool, mida iseloomustavad lapsesõbralik õpikeskkond ja kristlik ellusuhtumine. Kool tugineb üldhariduskoolina kristlikele tõekspidamistele, mis on aluseks isiksuse täisväärtuslikule elule ning teenivad üldist hüve ühiskonnas. Toetudes oma tegevuses kodu, kooli ja kiriku koostööle, loome eeldused muutuvas maailmas toimetuleva, hooliva ja väärika isiksuse arenguks. Kujundame õpikeskkonna, kus lisaks headele teadmistele ning õpioskustele areneb lapse südametunnistus ja sotsiaalne võimekus. Loome turvalise keskkonna, kus on rohkem koolirõõmu ning vähem pingeid ja kooliväsimust, kus märgatakse ja toetatakse igat last.

Kooli iseloomustavad kristlik alus ning turvaline, lapsesõbralik ja positiivne keskkond, mis soodustab õpilaste intellektuaalset, sotsiaalset ja vaimset arengut ning toetab pere kasvatuseesmärke.

Meie kooli traditsioonide hulka kuulub kristlik kasvatus ning selle elukorraldusega seotult mitmesugused regulaarsed või erakorralised palvused ja altarijumalateenistused nii kooli kodakirikus, Issanda Ülestõusmise Katedraalis, kui ka Eesti teistes kirikutes. Kooli õppekavas on konfessionaalne usuõpetus, mis lähtub õigeusu kiriku õpetusest. Üksteisest lugupidamine, hoolimine ja kõigi kaasamine on tähtsal kohal nii töötajate kui ka õpilaste jaoks. Meie koolis tegeletakse iga lapsega personaalselt, arvestades lapse individuaalsust, probleeme lahendatakse diskreetselt.