Уровневые работы

Уровневые работы в 2019-2020 уч. году


  1. 4 кл - уровневая работа по природоведению 1-2 октября 2019 г.
  2. 7 кл - уровневая работа по природоведению 24-25 сентября 2019 г.
  3. 3 кл - русский язык (письменно) 12 мая 2020 г.
  4. 6 кл - эстонский язык (письменно) 13 мая 2020 г.
  5. 6 кл -  русский язык 20 мая 2020 г.

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal https://www.riigiteataja.ee/akt/105072019003